Vi styrker individet i fællesskabet
Karrebæksminde Privatskole

TILSYNSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2018/2019 ER UPLOADET

TILSYNSFØRENDE KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN NÆVNER BL.A.:

- Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen
- Ledelse og lærerstab har skabt ro, og ser ud til at fungere meget professionelt og overbevisende. Lærergruppen virker topmotiveret og dedikeret, og er gode til at skabe et godt klima. Lærergruppen har, trods det af to først er startet op 1/1-19 allerede haft mange drøftelser af overordnet karakter.
- Arbejdet med en ensartet evualueringspolitik er godt i gang. Der opfordres til, at der nedskrives og kommunikeres politikker og retningslinjer. Vi kan her tilføje, at dette arbejde ligeledes er i gang. Ligesom der også arbejdes på at få beskrevet og fastholdt traditioner, som vores tilsynsførende ligeledes anbefaler.
- Forældrene orienteres regelmæssigt og fyldigt om deres børns skole.
- Kommentarer fra besøg i grupperne: Fin læsefærdighed.  Flot sørøverprojekt. Fin elevaktivitet. Faglig spredning holdes godt sammen af læreren. 
- Elevmassen virker rolig
- Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre. 

LÆS RAPPORTEN  I SIN FULDE LÆNGDE HER

Den lille skole i Karrebæk

Karrebæksminde Privatskole er en lille tryg skole. Alle kender alle, og vi passer på hinanden. Her er et fællesskab på tværs af alder, køn, interesser og grupper. På Karrebæksminde Privatskole bliver du respekteret for den du er.

De fleste børn på skolen kommer fra Næstved eller oplandet. Det gør nemlig ikke noget, at skulle køre lidt ekstra, når det man får til gengæld, er børn der trives i en spændende og tryg hverdag.

Vi er et alternativ til folkeskolen, for dem, som har det bedst i det lille fællesskab, og som nyder godt af udeskoleundervisning. 

Mine to døtre har gået på Karrebæksminde Privatskole i 2,5 år nu - og det er den bedste. Min yngste havde det skidt i folkeskolen, men stortrives nu. Den store ligger 1-2 niveauer over sit klassetrin i næsten alle fag. Fantastisk skole, som bare har givet lov til at mine børn har kunnet udvikle sig.

Carina, mor til børn i Gruppe 3 og 4

Hvad er Karrebæksminde Privatskole?

Fællesskab

På vores skole er der et fællesskab blandt alle - børn som voksne. Da det er en forældredrevet skole er her også et fantastisk sammenhold og engagement blandt forældrene. 

Certifiteret udeskole

Vores skole er DGI certificeret udeskole. Det betyder, at vi bruger nærmiljøet i vores undervisning, og at læringen foregår i bevægelse.

Kvalitet

Vores tilsynsførende, Klaus Eusebius Jakobsen, tidligere rektor på Herlufsholm Skole, fører tilsyn med, at undervisningen står mål med den der gives i folkeskolen. 

Min datter var ikke glad på sin tidligere skole. Hun havde kronisk hovedpine og mavesmerter. Efter skoleskift til Karrebæksminde Privatskole har tingene været fantastiske. Vi har fået en glad datter igen. De ser ikke bare et barn gå i skole -  de ser de enkelte børn som individer med forskellige behov. Jeg er skolen dybt taknemmelig.

Sacha, mor til barn i Gruppe 2

Vores søn havde allerede efter et år på Karrebæksminde Privatskoles 0. klasse lært at læse. Nu midt i 1. klasse læser han på 2./3. klasse-niveau. Jeg er sikker på, at det udover en dygtig lærer, skyldes den lille skoles trygge rammer og plads til individuel læring. Og så en masse frisk luft.

Henrik, far til barn i Gruppe 2.

Giv dit barn et nyt skoleliv

Ring til os allerede i dag for en uforpligtende snak

 48 44 64 26