DGI certificeret udeskole
Hvad betyder det?

Karrebæksminde Privatskole er en DGI certificeret udeskole.  

At vi er en udeskole betyder ikke, at vi altid er ude.

Det betyder, at vi kobler praktiske konkrete oplevelser i nærmiljøet sammen med faglige aspekter. Eleverner får teori og færdigheder i indeundervisning, og prøver af i praksis ude i de relevante omgivelser. Ofte følges der op på udeundervisningen i klasseværelset efterfølgende.

Udeskoleundervisning er ikke kun for børn med "krudt i numsen". Også børn, som førhen har haft det helt fint med tavleundervisning udviser stor glæde for undervisningsformen. 

Vi er dog ofte ude, og det giver gode muligheder for at øge elevernes bevægelse og motorik. Ifølge DGI, har alt dette positiv effekt på indlæringen.

Læs mere om udeskoler her: