Hverdagen på skolen

Vores den yngste har gået på skolen siden hun startede i førskole. Undervisningen giver plads til fordybelse jeg slet ikke troede at hun kunne. Når de andre løber i pauseopgaver knokler hun videre. 

Camilla, mor til barn i indskoling

Undervisningen foregår primært i tre grupper. Dog sker der opdeling af grupperne i mindre grupper når det giver mening. Dette gøres for at tilgodese elevernes forskellige faglige niveauer, og det giver samtidig en mere koncentreret undervisning. Fra skoleåret 2020/2021 vil vores indskoling fast være delt i to grupper, således, at de yngste kan få god træning i at læse. Den yngste gruppe er en lille gruppe, så alle har de bedste forudsætninger for at blive set, hørt og hjulpet.

På vores skole får eleverne undervisning, som ifølge vores tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, står godt mål med den der gives i folkeskolen. Vi følger folkeskolens fælles mål, og eleverne har de samme fag som de ville have i en folkeskole. Hos os kan der undervisningen i nogle fag dog gribes an på en lidt anden måde. I f.eks. idræt har vi ingen hal, men vi benytter naturen omkring os til f.eks. cykel- og løbeture, og vi tager i svømmehallen og på endags-skitur. 

Særligt i indskolingen er der fokus på at skabe rammer omkring hverdagen, så børnene får gode vaner fra starten. 

Vi har i dette skoleår ekstra fokus på grammatik i alle sprogfag og på grundlæggende regnemetoder i matematik. 

I løbet af skoledagen er der rig mulighed for at komme ud og få frisk luft og løbe et par runder omkring skolen, hvis der er brug for at få klaret hovedet.

Min datter elsker skolen. Og nu her midt i i 0. klasse har hun allerede lært at læse. Det er virkelig en skole, som fremmer læring på bedste vis. 

Camilla, mor til barn i indskoling

Lyst til at høre mere?

Kontakt os på 48 44 64 26 eller info@kmps.dk