Opskrivning, priser og anden information
Kontakt os hvis der er info du savner

Opskrivning

Vi optager børn løbende. Kontakt os for en aftale om opskrivning af dit barn. Der er altid mulighed for en forsamtale og et besøg på skolen. 

Priser 2019/2020

Skolepenge, kr. 1.560 pr. måned.

SFO, kr. 525 pr. måned - er obligatorisk for førskole i april - juni.

Der betales skolepenge i alle 12 måneder af året.

Gebyrer ifm. opstart:

Når eleven starter på skolen betales der kr. 1.000 som dækker materialer og opskrivningsgebyr. Dette gælder dog ikke førskolebørn. Her betales kun kr. 500 i opskrivningsgebyr.

Mødetider

Vi starter skoledagen kl. 8.10. Mødetiden er afstemt efter bus 603 fra Næstved.

Elever der skal til konfirmationsforberedelse onsdage har fri kl. 13.

IT

I indskolingen arbejdes der på iPads. Eleverne må gerne medbringe egen iPad, men det er ikke et krav.

Fra 4. kl benytter eleverne egen PC. De programmer, som skal bruges får eleven adgang til gennem skolen. 

Eleverne bruger i undervisningen bl.a.:

- Microsoft office

- Clio online

- Frilæsning.dk

- Villeby.dk

Søskenderabat

På Karrebæksminde Privatskole giver vi søskenderabat på skolepengene. 

25 % for 2. barn

50 % for 3. barn (eller flere)

Udmeldelse

Udmeldelse af skole samt SFO sker skriftligt og er fra efteråret 2019 altid løbende måned + en måned.

Venneforeningen

Venneforeningen holder fester i løbet af året. Overskud fra arrangementer går direkte til børnene.

Arbejdsdage

To gange om året afholdes der arbejdsdage. Her hjælpes vi ad med at holde vores skole ved lige. Det er obligatorisk at deltage i en ud af de to dage. 

Mål for undervisningen

Karrebæksminde Privatskole følger folkeskolens fælles mål. Læs mere om dem her.

PPR, sundhedsplejerske og tandlæge

Der er, ligesom når dit barn går i folkeskole, mulighed for at benytte kommunens tilbud til børn og unge. Vi får besøg af sundhedsplejersken, og børnene indkaldes til tandlæge gennem forældrene.

Forsikring

Vi opfordrer til, at der oprettes en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring på jeres barn, samt en evt. indboforsikring.

Er der mere du gerne vil vide?

Kontakt os på 48 44 64 26 eller sekr@kmps.dk