Undervisning og evaluering
Undervisningsplaner, mål og evaluering

Undervisningsplaner

Karrebæksminde Privatskole skal som privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

I følge "Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler" skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Karrebæksminde Privatskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og fagbeskrivelser som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside.  

Karrebæksminde Privatskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer indenfor rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således, at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Forståelsesramme:

Målene:

Slutmål for undervisningen. Hvad eleven gerne skulle nå efter endt skolegang på vores grundskole, Karrebæksminde Privatskole.

Delmålene:

Delmål, der svarer til begrebet 'trinmål' i Folkeskolen, fortæller, hvad eleven gerne skulle nå på forskellige tidspunkter i løbet af skolegangen.

Undervisningsplaner:

Planer med beskrivelser af udvikling hen imod målene. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, samt beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner.

Ydermere kan det af undervisningsplanerne fremgå, hvordan undervisningstilbuddet giver mulighed for elevens alsidige personlige udvikling.
Undervisningsplanerne er på Karrebæksminde Privatskole ensbetydende med læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne på uvm.dk.

Årsplaner:

Lærerens egne planer for undervisning.

Evaluering

Der foretages løbende evaluering af elevernes færdigheder. Ligeledes gives hjemmet besked om elevens standpunkt ved skolehjemsamtalerne i efteråret og foråret.
Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolen angående elevernes standpunkt.

Der lægges vægt på et tæt skole-hjem samarbejde.