Værdigrundlag
for Karrebæksminde Privatskole

TRYGHED OG NÆRVÆR

På Karrebæksminde Privatskole skal alle børn opleve tryghed og nærvær. Det giver mod til at tage imod nye udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

•Vi har nultolerance i forhold til mobning. Konflikter løses hurtigt i samarbejde med forældre. Klasserne vil forbyggende arbejde med fire vigtige værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod i henhold til "Fri for mobberi".

•Der er plads til forskelligheder. Der tages hånd om både "de stille børn" og "de motorisk aktive". Børnene lærer indbyrdes at omgås og acceptere hinanden, og derved fjernes grundlaget for mobning.

FÆLLESSKAB

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af alder, køn, interesser og hold. Et fællesskab, hvor man bliver respekteret for den man er.

• Børnene får mulighed for at indgå i fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte og til forskelligheder.

• Fælles aktiviteter, temauger, ture, morgensamling øger fællesskabsfølelsen.

• Fællesskabet giver eleverne mulighed for at spejle sig selv, blive anerkendt, blive inspireret og udfordret.

LYST TIL LÆRING

Alle er vi født med en fantastisk lyst til at tilegne os viden. Børn har et kæmpe potentiale til at lære en masse ting, og derfor er det skolens vigtigste opgave at styrke denne lyst til læring. Børn elsker at blive klogere på sig selv og verden.

•Vi vil have høj faglighed, som kendetegner både de faglige og kreative fag

•Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer vil bane vejen for trivsel og udvikling

•Undervisningen organiseres, så den enkelte elev udfordres og stimuleres. De, som har nemt ved at tilegne sig viden udfordres med opgaver tilrettet dem, og de som bruger længere tid på indlæring hjælpes og undervises ud fra, hvor de er.

•Der vil bliver arbejdet på tværs af grupper og fag, hvilket fremmer fællesskabet.

•Vores skema er fleksibelt, så der er plads til temauger, emnedage og ture ud af huset.

•Vi værdsætter leg, fantasi og kreativitet. Med det vil vi give børnene fælles oplevelser, styrke deres kreativitet og personlige udvikling.