Vision 2020
Indtast undertitel her

Vores børn blomstrer på Karrebæksminde Privatskole. Den ældste havde det fint i folkeskolen, men han ELSKER sin nuværende skole, hvor han har gået siden skolen startede op - han går nu i 6. klasse. Vores yngste har det godt med små forhold, og det får han bestemt her.

At melde vores børn ind på Karrebæksminde Privatskole er det bedste vi har gjort for vores børn! Det kan føles stort at tage springet, men hvis det føles rigtigt, så er det det helt sikkert også! 

Lotte, mor til børn i Gruppe 2 og Gruppe 3.

Det er Karrebæksminde Privatskoles vision at skolen i år 2020 er:

  • Kendt og anerkendt som en af de førende udeskoler i Danmark, med en dokumenteret, vidensbaseret pædagogisk praksis, der løbende evalueres og udvikles. Vi er en foregangsvirksomhed, der deler viden med andre udeskoler i Danmark og deltager i forskningsprojekter.
  • Et naturligt aktivt element i lokalsamfundet, der medvirker til at fremme sociale aktiviteter og binde lokalsamfundet sammen.
  • En virksomhed, hvor de fysiske rammer understøtter visionerne og udvikles løbende med hensyntagen til lokale forhold.
  • En lille skole med store ambitioner med et spor fra 0. til 9. klasse, hvor de enkelte afdelinger; Skole og SFO, i tæt samarbejde understøtter eleverne og skolens udvikling, og hvor alle interessenter aktivt understøtter visionen, tager medansvar for fællesskabet og understøtter skolens værdier.