Vores personale
Uden vores dygtige medarbejdere var der ingen skole!

Trine

Trine er gruppelærer i Gruppe 1 og 2, hvor hun underviser i alle andre fag end matematik og engelsk.

Trine er også at finde i vores SFO.

Bjarne 

Bjarne underviser vores ældste elever i fysik/kemi/naturfag 

Karen

Karen underviser i tysk.

Johs

Johs er gruppelærer i Gruppe 3. Johs underviser i matematik, engelsk, idræt, historie og kristendom og geografi. 

Andreas

Andreas underviser i matematik og natur/teknik

Karina

Karina underviser i Håndværk og design og er støttelærer

Sys

Sys er gruppelærer i Gruppe 4. Sys underviser i dansk, idræt, engelsk og musik. 

Ulla

Ulla er konstitueret skoleleder.

Ulla underviser i billedkunst.

Støttelærere

Mathias, Christine og Signe hjælper gruppelæreren således, at der er mulighed for udpræget differentiering. 

I vores SFO er det Tove og Mads, som tager sig af børnene, og nogle dage også Mathias og Christine.

Thea

Thea er vores skolesekretær

Tommy

Tommy er vores pedel

Natalia

Natalia er vores rengøringsassistent.