Vores personale
Uden vores dygtige medarbejdere var der ingen skole!

Trine

Trine er gruppelærer i indskolingen, hvor hun underviser i alle andre fag end matematik og engelsk.

Bjarne 

Bjarne underviser vores ældste elever i fysik/kemi/naturfag 

Fotografen er på vej

Johs

Johs underviser i engelsk, idræt og kristendom samt biologi/geografi. 

Fotografen er på vej

Karen

Karen er gruppelærer på mellemtrinet og dansk og matematik, samt i  dansk til to-sprogede.

Andreas

Andreas er gruppelærer i udskolingen og underviser primært i matematik og natur/teknik, men også historie har sneget sig med på skemaeet i år.

Karina

Karina underviser i Håndværk og design i kreahulen, og er herudover støttelærer i udskolingen.

Lotte

Lotte er skoleleder og underviser i matematik.

Lene 

Lene er vores sproghaj, og tager sig af både tysk, dansk og engelsk. Derudover er Lene også med i Samfundsfag.

Fotografen er på vej

Ulla

Ulla underviser i Natur/teknik og Engelsk

I vores SFO er det Tove og Signe der tager sig af børnene.

Michael

Michael er vores pedel

Natalia

Natalia er vores rengøringsassistent.