Vores personale
Uden vores dygtige medarbejdere var der ingen skole!

Trine

Trine er gruppelærer i indskolingen, hvor hun underviser i engelsk, dansk, billedkunst og kristendom.

Bjarne 

Bjarne underviser vores ældste elever i fysik/kemi/naturfag 

Fotografen er på vej

Karen

Karen er gruppelærer på mellemtrinet og har dansk, kristendom, historie og matematik. Karen skal sammen med Marianne tage sig af vores førskole og kommende 0. klasse.

Andreas

Andreas er gruppelærer i udskolingen sammen med Karina. Andreas underviser primært i matematik og natur/teknik, naturfag, historie, kristendom og samfundsfag.

Karina

Karina underviser i Håndværk og design og idræt, og er herudover støttelærer i udskolingen. Karina er gruppelærer i indskolingen sammen med Andreas.

Lene 

Lene er vores sproghaj, og tager sig af både tysk, dansk og engelsk. Derudover har Lene idræt og musik.

Fotografen er på vej

Ulla

Ulla underviser i Natur/teknik og Engelsk

Marianne

Marianne er pædagog og skal sammen med Karen være i vores førskole og kommende 0. klasse.

Marianne er i vores morgen-SFO.

Fotografen er på vej

I vores SFO er det Tove og Signe der tager sig af børnene.

Michael

Michael er vores pedel

Natalia

Natalia er vores rengøringsassistent.