Vores personale
Uden vores dygtige medarbejdere var der ingen skole!

Trine

Trine er gruppelærer i Gruppe 2, hvor hun underviser i alle andre fag end matematik og engelsk.

Bjarne 

Bjarne underviser vores ældste elever i fysik/kemi/naturfag 

Fotografen er på vej

Johs

Johs er gruppelærer i Gruppe 3. Johs underviser i matematik, engelsk, idræt, historie og kristendom og geografi. 

Fotografen er på vej

Karen

Karen underviser i tysk.

Andreas

Andreas underviser i matematik og natur/teknik

Karina

Karina underviser i Håndværk og design og er støttelærer

Lotte

Lotte er skoleleder og underviser i matematik.

Fotografen er på vej

Sys

Sys er gruppelærer i Gruppe 4. Sys underviser i dansk, idræt, engelsk og musik. 

Ulla

Ulla underviser i Natur/teknik og Engelsk

Støttelærere

Mathias, Christine og Signe hjælper gruppelæreren således, at der er mulighed for udpræget differentiering. 

I vores SFO er det Tove, Trine, Mathias og Christine der tager sig af børnene.

Thea

Thea er vores skolesekretær

Tommy

Tommy er vores pedel

Natalia

Natalia er vores rengøringsassistent.